• Uncategorized

  Blir vi utkonkurrert av roboter?

  Automatisering eller, som mange kaller det, mekanisering, er teknikken for å få systemer til å fungere mer eller mindre uten hjelp av menneskelig medvirkning. Robotisering og digitalisering muliggjør denne utviklingen. Robotisering er en brukervennlig automatisering som hele tiden blir smartere og smartere, mens digitalisering handler om å fornye, forenkle og forbedre arbeid og produkter ved hjelp av teknologi. Digitalisering er også en betegnelse  for overgangen av analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer til mer elektroniske og digitale løsninger.  Automatisering kan bli benyttet på alle områder der man ønsker å erstatte menneskelig arbeidskraft med systemer som kan gjøre jobben uten hjelp av mennesker, som for eksempel i industri, transport,…

 • Uncategorized

  Vil personvern bli borte?

  Kinesiske borgere blir rangert etter hvilken sosial standard de har, denne rangeringen vil kunne både få positive og negative konsekvenser. Dette er nå bare et pilotprogram som skal være i full sving innen 2020, dette vil da være en stor database som har en rangering på alle kinesernes troverdighet. Det vil også være en score på hver enkelt person som vil kunne bevege seg opp og ned i retning med deres oppførsel. Det er også blitt kjent med en del av straffetiltakene som innbyggerne vil kunne få ved en eventuell dårlig rangering:    Reiseforbud på fly og tog Treg nettilgang Utestengelse fra skoler  Dårligere jobbmuligheter  Utestengelse fra gode hoteller Svarte liste: borgere…

 • Uncategorized

  Kunstig intelligens

  Det første man ofte tenker på når man hører ordene ”kunstig intelligens” er roboter som man ofte ser i amerikanske action filmer, men hva er egentlig kunstig intelligens eller artificial intelligence på engelsk (AI)? Enkelt forklart er kunstig intelligens datasystemerman utvikler slik at de er i stand til å gjøre ting som vi mennesker også klarer, som å sanse, oppfatte, lære og ta egne beslutninger.  https://images.pexels.com/photos/326461/pexels-photo-326461.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&h=750&w=1260 Kunstig intelligens er et felt som blir satset høyt på og det er noe som også øker raskt i markedsverdi. Det er mange store bedrifter og offentlige myndigheter som avsetter store summer penger på grunnforskning og produktutvikling. Kunstig intelligens er et veldig bredt felt som…